Du er her

Psykologspesialist i fengselspoliklinikk/voksenpoliklinikk

Vestre Viken - PHR Ringerike DPS
Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og ledes av spesialist. I tillegg har vi et fengselsteam som sørger for spesialisthelsetjenester i Ringerike fengsel. Teamet er under utvikling og består så langt av 2 psykiatere i delstilling. Vi har nå ledig stilling som psykologspesialist med delt tid mellom fengselsteamet og ordinært allmennpsykiatrisk team. Vi søker fortrinnsvis etter psykolog med spesialisering i nevropsykologi, men åpner også for at psykologer med annen spesialisering kan søke. Interesse for utredning av sammensatt problematikk er ønskelig.

Vi har et godt samarbeid med Ringerike kommune som driver helseavdelingen i fengselet og med den lokale fengselsledelsen.

Poliklinikken har generelt et sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi.

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.
 

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning og veiledning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning i åpningstiden

Kvalifikasjoner
 • Psykologspesialist innen nevropsykologi, evt. voksenpsykologi eller rus og avhengighetspsykologi
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Gjerne etter-/videreutdanning fra SIFER, hvis ikke vil det bli tilrettelagt for dette
 • Krav om ren vandel

Personlige egenskaper
 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • 4 måneders spesialistpermisjon hvert 5 år
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
 • Hjelp til etablering i nærområde

Kontaktinformasjon: Hanne Van Den Weghe, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 958 08 992, e-post hweg@vestreviken.no og Christian Hølland Eikeland, avdelingssjef/overlege, tlf. 971 54 231, e-post chreik@vestreviken.no
 
 
 
Søknadsfrist
31. januar 2021