Du er her

Psykologspesialist i fast 100 % stilling

Lovisenberg Diakonale Sykehus - LDPS FACT-team

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Ønsker du å jobbe i FACT team? Da har vi jobben for deg.


Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Vi ønsker nå å tiltrekke oss en dyktig, samarbeidsorientert og engasjert psykologspesialist som deler våre verdier og vil bli med på laget. I Seksjon ambulant virksomhet har vi ledig 100 prosent fast stilling i FACT St. Hanshaugen for psykologspesialist fra 01.08.2020

Lovisenberg DPS består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Poliklinikk helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Stillingen er for tiden lagt til FACT bydel St.Hanshaugen (BSH) et samarbeidsteam mellom spesialisthelsetjenesten og 1. linjen i bydel. FACT-modellen inkluderer alle voksne over 18 år som har eller hvor det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse. FACT er indisert både for gruppen med størst tjenestebehov (ACT-målgruppen, ca 20 %) og for resten av gruppen (ca 80 %) som kun tidvis er i behov av like omfattende tjenester og støtte. FACT-team kombinerer tjenesteytelsen til de to gruppene ved fleksibilitet i grad av oppfølging. Teamet har et tett samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og innenfor Lovisenberg DPS.

 

Psykologspesialisten vil inneha en sentral rolle i pasientbehandlingen som blant annet består i:

 • Ambulante tjenester
 • Undersøkelse, vurdering og utredning av psykisk helsetilstand
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
 • Ansvar for pasienter underlagt TPHU
 • Behandlingsoppfølging av pasienter «dømt til særreaksjon»
 • Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
 • Rådgi 1.linjen i bydelen og bidra til psykologfaglig oppdatering og fagutvikling i seksjonen
 • Veiledningsansvar for psykologer i spesialisering
 • Være spesialistkontakt for ikke- spesialister for kvalitetssikring av behandlingen
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid

Vi søker en psykologspesialist som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Vi ønsker at du har erfaring fra å arbeide med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og avhengighet, at du kan inspirere, at du er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.


Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog
 • Godkjent spesialist i voksenpsykologi
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet


Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Sentral beliggenhet i Pilestredet 56

 
Kontaktpersoner: Harald Aasen, tlf. +47 920 81 053 og Øystein Skaare, tlf. 930 03 641.


Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. mai 2020