Du er her

Psykologspesialist i FACT

Sykehuset Østfold - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Fredrikstad

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling ledig fra 01.01.2020

Poliklinikk for Rus- og avhengighetsbehandling, Fredrikstad, gir tilbud til pasienter bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommune, ca 85.000 innbyggere. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og har fagstillinger bestående av psykologspesialister, psykologer, legespesialister og høyskoleutdannede med videreutdanning. Vi er en poliklinikk med et godt faglig- og sosialt miljø. Vår poliklinikk skal i samarbeid med DPS Fredrikstad, samt Fredrikstad og Hvaler kommune, opprette FACT-team. Flexible Assertive Community treatment  (FACT) er en modell som tilbyr behandling til personer med alvorlige psykiske lidelser med eller uten rusproblematikk, og som er i behov av langvarige og koordinerte tjenester. FACT-teamet er sammensatt av ansatte fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. I denne forbindelse søker vi etter en psykologspesialist som  ønsker å engasjere seg i dette arbeidet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og kartlegging/diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Klinisk arbeid med pasienter
 • Teamarbeid
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser og ansatte i FACT
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging


Kvalifikasjoner 

 • Profesjonsstudium i psykologi og med godkjent spesialitet. Erfarne psykologer uten fullført spesialitet er velkommen til å søke
 • Ønskelig med kjennskap til arbeid i FACT 
 • Norsk autorisasjon


Personlige egenskaper 

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsearbeid
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Gode evner til pasientadministrasjon, kjennskap til kliniske systemer
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet tillegges vekt


Vi tilbyr 

 • Et spennende fagmiljø bestående av tverrfaglig kompetanse og et meget godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et nytenkende og utviklende fagmiljø
 • 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år for spesialister
 • God pensjonsordning gjennom KLP


Kontaktinformasjon: Hilde Kobberdal, seksjonsleder, tlf. 69 86 92 70/ 480 66 996, e-post hilde.kobberdal@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. november 2019