Du er her

Psykolog­spesialist i 100% fast stilling

Stiftelsen Alternativ til Vold, Stavanger

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver eller blir utsatt for vold, inkludert behandling av voldsutsatte barn og unge. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) kunnskapsutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge. Stiftelsen har nærmere 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Psykologspesialist i fast 100% stilling 

Alternativ til Vold Stavanger har ledig en fast stilling for psykologspesialist. ATV gir psykologisk behandling til voksne som utøver eller blir utsatt for vold i nære relasjoner, og til barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Et faglig satsingsområde er å videreutvikle familiearbeidet knyttet til vold i familien, og vi møter ofte flere personer i en familie gjennom et behandlingsforløp. Samarbeid med andre instanser som barneverntjenesten, krisesenteret eller familievernet vektlegges for å bidra til et faglig godt behandlingsopplegg rundt klientene. Gjennom året mottar ATV Stavanger mange henvendelser om undervisnings- og veiledningsoppdrag. Det er muligheter for at alle ansatte kan bidra med undervisning og veiledning, eller utvikling av ny kunnskap i organisasjonen.

ATV Stavanger er det største ATV-kontoret i Norge med 14 ansatte, hvorav 8 er psykologspesialister/psykologer. Senteret gir behandling til mennesker fra Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp, Time og Kvitsøy. I 2020 ga vi behandling til 367 klienter ved vårt senter, hvorav 71 var barn/unge.

ATV Stavanger søker en engasjert psykologspesialist som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende fellesskap. Søker må ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling.

Vi søker etter spesialist i Barne- og ungdomspsykologi. Spesialister med annen fordypning som har klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge oppfordres også til å søke.


Vi tilbyr:

  • Et godt kollegialt arbeidsmiljø.
  • Veiledning for alle nyansatte, samt deltagelse i ATVs 5-dagers opplæringsprogram med andre nyansatte fra ATVs kontor i hele Norge.
  • Fokus på faglig utvikling, både hos deg som fagperson, og i organisasjonen. Alle ansatte møtes til interne fagdager gjennom hele året, og vi arrangerer annethvert år Nordisk konferanse om vold og behandling i Oslo.

Søknadsfrist: 12.juni 2021

Intervjudato: 21.juni 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til til kontorleder og psykologspesialist Jannicke Stav, mobil: 400 45 432 , eller kontakt regionleder Per Isdal, mobil: 975 47 712.

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
12. juni 2021