Du er her

Psykolog­spesialist, fast stilling

Oslo universitetssykehus - Barneseksjonen, psykisk helse, Front barn hjemmesykehus

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.  

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Barneseksjonen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har fire enheter, enhet A, enhet B, enhet Front og Nevropsykiatrisk enhet. Det drives moderne, evidensbasert utredning og behandling i en arenefleksibel modell. Det tilbys behandling for barn i alderen 4 - 14 år og deres familier. Barneseksjonen samarbeider med en sykehusskole; Nordre Aker skole, avdeling Nydalen.

Barneseksjonen har nå ledig stilling som psykologspesialist ved enhet Front. Enheten har et særlig ansvar for barn med akutt funksjonsfall og behov for rask stabilisering. Det jobbes etter en arenafleksibel modell - primært i barnets omsorgsbase, på skole og andre aktuelle arenaer. Behandlingstiden er inntil 8 uker. Terapeutene har hver 4. uke rullerende telefonvakt (uten utrykning) for innskrevne pasienter i helgene. Dette i tillegg til ordinær arbeidstid i ukedagene.

Jfr. helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.


Arbeidsoppgaver 

 • Utøve virket som psykologspesialist innenfor rammene av aktuell lovgivning, gjeldene etiske retningslinjer og sykehusets rutiner/retningslinjer
 • Inneha selvstendig ansvar for journal-, informasjon-, og pasientansvar
 • Vedtaksansvar
 • Psykologfaglig spesialistvurdering i aktive saker og ved inntak, i tett samarbeid med overlege og enhetsleder
 • Utføre arbeidet etter nærmere angivelse fra nærmeste overordnede
 • Tilegne, anvende og bidra til oppdatert forsknings- og evidensbasert praksis
 • Være delaktig i egen og andres faglige utvikling, inklusiv veiledning og undervisning
 • Bidra til fag og organisasjonsutvikling ved enheten spesielt og seksjonen generelt


Kvalifikasjoner 

 • Cand. psychol. med norsk autorisasjon
 • Godkjent relevant spesialitet
 • Bred klinisk erfaring med arbeid med barn og unge
 • Ønskelig med forskningserfaring
 • Bør ha erfaring fra akutt intervensjonsarbeid med målgruppen
 • Erfaring med instanssamarbeid

 
Personlige egenskaper 

 • Stor arbeidskapasitet
 • Engasjert i faget, oppdatert og formidlingsdyktig
 • Glad i å løse utfordringer sammen med andre og kunne ta et individuelt ansvar
 • Strukturert, ryddig og ansvarsbevisst
 • Robust, har godt humør og byr på deg selv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 
Vi tilbyr 

 • Mulighet til å bidra til videreutvikling av Barneseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
 • Et progressivt og utviklende fagmiljø
 • En tverrfaglig sammensatt kollegagruppe
 • 37,5 t/pr uke (fleksitid 7-19), bakvakttelefon hver fjerde helg
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vi holder til i lokaler øverst i Nydalen

Kontaktinformasjon: Anett Jørgensen, enhetsleder, tlf. 909 55 035.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

 

Arbeidssted
Oslo universitetssykehus - Barneseksjonen, psykisk helse, Front barn hjemmesykehus
Søknadsfrist
25. mars 2019