Du er her

Psykolog­spesialist fast 100%

Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, enhet for akutt, utredning og behandling

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling består av Enhet for Akutt, utredning og behandling på Sanderud, Kringsjåtunet på Lillehammer og Enhet for barn og familie på Gjøvik.

Stillingen er ledig fra 1.6.2019
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom. 
 • Individuelle og familieorienterte behandlinger. 
 • Veiledning og samarbeid med samarbeidspartnere som foresatte og kommunale instanser. 
 • Tverrfaglig samarbeid. 
 • Kvalitetssikringsoppgaver som psykologspesialist knyttet til pasientarbeid hos andre behandlere i team/på enheten. 
 • Faglig veiledning av personalet. 

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, (eller annen godkjent spesialitet) 
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsevern med barn, ungdom og familier. 
 • Evne og vilje til å arbeide i tverrfaglige team 
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og personlig egnethet 

Personlige egenskaper

Engasjement, fleksibilitet, samarbeidsvilje og evne til å arbeide strukturert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Deltakelse i faglig fellesskap med andre psykologer/profesjoner 
 • Tilrettelegging for faglig utvikling 
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP) 


Kontakt

Ola Homb, psykologspesialist, tlf. 917 17 047
Karl Jensen, enhetsleder, tlf. 482 25 934, mail Karl.Jensen@sykehuset-innlandet.no

Lenke til annonsen
Søk på stillingen 
 

Søknadsfrist
13. juni 2019