Du er her

Psykologspesialist  eller psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Tønsberg

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Er du en dyktig psykologspesialist  eller psykolog og vil jobbe i et stort og sterkt fagmiljø?  

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. 

Vi samarbeider med fastleger og sykehusavdelinger, helsesykepleiere, psykisk helsetjeneste for barn og unge, PPT, habiliteringstjeneste, barnehager og skoler og andre i barnets umiddelbare nettverk.

Vestfold er et godt sted å bo for barnefamilier, med nærhet til flott skjærgård og mange idylliske plasser. Vestfold har korte avstander mellom byene og nærhet til alt man trenger. Kort vei til flyplass og kun en times kjøretur til Oslo. Både historie, kultur, kunst og spennende attraksjoner er med på å gjøre Vestfold fylket til et allsidig og interessant sted å bo.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med barn, ungdom og deres familier
 • Gi veiledning til medarbeidere og samarbeidspartnere i faglige spørsmål
 • Bidra til kvalitet- og fagutvikling gjennom blant annet prosjektarbeid, undervisning og lignende 


Kvalifikasjoner

 • Norsk psykologautorisasjon
 • Det er foretrukket at du er ferdig utdannet psykologspesialist eventuelt har påbegynt spesialisering
 • Arbeidserfaring som psykolog med utredning og behandling av barn og ungdom vil bli vektlagt
 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid med alvorlige psykiske lidelser og traumelidelser er en fordel
 • Erfaring med evidensbaserte behandlingsmetoder
 • Søker må ha gode ferdigheter i både muntlig og skriftlig norsk

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) ved tiltredelse.  


Personlige egenskaper

 • Du er utviklingsorientert og har faglig forankring i oppdatert og kunnskapsbasert behandling
 • Du er interessert i å prøve ut nye løsninger for å skape bedre helsetjenester
 • Du trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere
 • Du kan utvikle gode behandlingsrelasjoner med barn, ungdom og familier
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • Et stort og sterkt fagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene
 • Kompetanse på systematisk forbedringsarbeid
 • Mulighet til å påvirke og være med på å utvikle behandlingstilbudet til det beste for pasientene
 • Spesialisering innen klinisk barne- og ungdomspsykologi dersom du ikke er spesialist
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Jarle Lauvålien, seksjonsleder, tlf. 417 03 058.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. august 2022