Du er her

Psykologspesialist eller psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

Er du psykologspesialist eller psykolog og på utkikk etter nye utfordringer?

Psykoseposten er en åpen psykiatrisk døgnpost i spesialisthelsetjenesten.
 


Psykosepost er en åpen døgnpost med 20 sengeplasser som tilhører DPS Vestfold, Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved Psykoseposten utreder, diagnostiserer og behandler vi pasienter med psykose eller spørsmål om psykoselidelse. Vi har en tverrfaglig individuell tilnærming til pasienten med engasjerte fagpersoner bestående av blant annet overleger, psykologspesialist(er), psykologer, leger i spesialisering, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Vi har et godt samarbeidsklima og et ivaretagende miljø. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie, pårørende og førstelinjetjenesten er sentralt ved innleggelse. 


Vi søker Psykologspesialist / Psykolog - til en fast 100 % stilling ved Psykoseposten  -  Tiltredelse etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner

 • Psykolog med norsk autorisasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og deltakelse i et psykologfaglig fellesskap i DPS
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.   


Kontaktinformasjon: Therese Karlson, psykologspesialist, tlf. 33 34 51 97 og Line Theodor Rafaelsen, seksjonsleder, tlf. 980 53 920.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. mars 2023