Du er her

Psykologspesialist eller psykolog

Fem kommunar i Vest-Telemark - Fyresdal kommune, Kviteseid kommune, Nissedal kommune, Seljord Kommune og Tokke kommune

FEM KOMMUNAR I VEST-TELEMARK SØKJER ETTER

Psykologspesialist eller psykolog
med ynskje om spesialisering innan klinisk samfunns- og allmennpsykologi

Som fylgje av nasjonal satsing innan psykisk helse og rus er det oppretta to 100 % psykologstillingar i regionen. Vest-Telemarkkommunane er utviklingsorienterte og søkjer etter psykologar som vil vera med i utviklinga av tenestene. Kommune har definert barn og unge som særskilde satsingsområde.
 

Det vert lagt vekt på fylgjande arbeidsområde for psykologstillingane:

  • Tverrfagleg arbeid, både primærførebyggjande og oppfølging i enkelt saker
  • Rettleiing av faggrupper/ profesjonar
  • Klinisk arbeid

Prioritering og organisering av arbeidet vil føregå i dialog mellom dei psykologane som blir tilsett og kommunane, og vera forankra i samarbeidsavtale mellom kommunane i regionen. Psykologane vil få tilbod om kompetanseutvikling og deltaking i lokale fagnettverk, enten i regi av spesialisthelse tenesta og/eller psykologar i andre kommunar, samt rettleiing, individuelt eller i gruppe. Det vert gjeve konkurransedyktig løn og medlemskap i kommunal pensjonsordning. Dersom søkjar ikkje har gjennomført spesialisering, vil det ved tilsetjing bli lagt til rette for spesialisering innan klinisk samfunns– og allmennpsykologi. Søkjar må ha førarkort og disponere bil. Det er krav om politiattest før tilsetjing.

For meir informasjon om stillingane  kontakt samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland, e-post samhandling@seljord.kommune.no, tlf. 995 39 515.

 

Søknad sendast post@kviteseid.kommune.no innan 23.04.19. Velkommen som søkjar!

INFORMASJON OM KOMMUNANE I REGIONEN ER TILGJENGELEG PÅ www.fyresdal.kommune.no, www.kviteseid.kommune.no,  www.nissedal.kommune.no, www.seljord.kommune.no, www.tokke.kommune.no

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

Søknadsfrist
23. april 2019