Du er her

Psykolog­spesialist

Akershus universitetssykehus HF, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A - DPS Groruddalen

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

Vi søker psykologspesialist til fast stilling i Allmennpoliklinisk seksjon A, Jerikoveien 28. 
Poliklinikken har høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. Seksjonen har spisskompetanse på dynamisk psykoterapi og behandling av traumelidelser. Seksjonen har egen sosionom som bistår i sosialfaglig arbeid. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. 

DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet på Skytta. 

Alle søkere må søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Psykoterapi av kortere og noe lengre varighet
 • Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt
 • Veiledning av psykologer
 • Deltagelse i poliklinikkens møter
 • Periodevis deltagelse i inntaksteam

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Ønskelig med videreutdanning i psykoterapi
 • Ønskelig med erfaring fra behandling av pasienter med ruslidelser
 • Gjerne nevropsykologisk erfaring og kompetanse
 • Gjerne erfaring med pasienter med psykoselidelser
 • Psykologer som snart er ferdige spesialister kan også søke
 • Må beherske norsk godt muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet
 • God samarbeidsevne
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for spesialistpermisjon
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Kontakt
Ingunn Aanderaa Opsahl, seksjonsleder, tlf. 971 50 507, epost iops@ahus.no

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF, Allmennpsykiatrisk poliklinikk A - DPS Groruddalen
Søknadsfrist
20. januar 2019