Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Sagene har fått tilført ekstra midler og søker nå etter spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri. Tiltredes så snart som mulig. BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykiskhelse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger øverst i Nydalen.

Opptaksområdet i bydelen har har en total barnebefolkning på ca. 6500 barn. Seksjonen gir tilbud om bredspektret utredning, diagnostisering og behandling for barn og unge fra 0-18 år. Det er flere spesialteam bl.a. for familieterapi, sped- og barneterapi, nevroteam, DBT og spiseforstyrrelser. 

På enhet Sagene er vi opptatt av å skape et godt og trygt arbeidsmiljø som er sosialt, preget av godt tverrfaglig samarbeid og er faglig stimulerende. Enheten består i dag av 3 psykologer, 2 psykologspesialister, 3 overleger, 2 LIS, 2 spesialister i klinisk pedagogikk, og 4 med sosialfaglig høyskoleutdanning/familieterapi, samt enhetsleder.

Vi ønsker oss en psykologspesialist som er positiv, har gode samarbeidsevner, er engasjert og ønsker å bidra med psykologfaglig kunnskap og perspektiver inn i teamet.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor spesialisthelsetjeneste psykisk helse barn og unge
 • Deltakelse i matriseteam (spesialteam)
 • Samarbeid med andre instanser, som ørstelinjehelsetjeneste, skoler og bydel og 3. linje
 • Veiledningsansvar overfor studenter og psykologer i spesialisering
 • Delta i rullerende ø-hjelpsprdning (dagtid)
 • Bidra som spesialist i faglige vurderinger og diagnostiske drøftinger
 • Bidra med psykologfaglig kompetanse i tverrfaglige drøftinger


Kvalifikasjoner 

 • Godkjent spesialist, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykologi
 • Søkere som er nært opp til fullført spesialisering kan også være aktuelle, men der er ønskelig at vokenpraksis er gjennomført
 • Bred generalisterfaring fra poliklinisk arbeid
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, fortrinnsvis DIPS


Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du har evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Du har gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til påvirkning og utvikling av enhet og seksjon
 • Lønn etter avtale


Kontaktinformasjon: Sara Mauseth, enhetsleder, tlf. 24 09 36 00, e-post sarmau@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. juni 2020