Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Intensivpsykiatrisk døgnenhet ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling   

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har fire kliniske enheter; døgnenhet for voksne, døgnenhet for barn- og ungdom, intensivpsykiatrisk døgnenhet og regional poliklinikk. RASP har også merkantil enhet og en kompetanse- og forskningsenhet som driver med utstrakt forsknings- og undervisningsaktivitet. Det er tett og dynamisk samarbeid mellom kompetanseenheten og de ulike kliniske enhetene i seksjonen.
 
For mer informasjon klikk her
 
Intensivpsykiatrisk døgnenhet har ledig en 100 % fast psykologspesialist stilling. Søkere som snart er ferdig spesialist kan komme i betraktning. Stillingen er ledig fra og med midten av september, oppstart etter avtale.
 
Enheten har 8 døgnplasser for pasienter fra 16 år, der to plasser er forbeholdt skjermingstrengende pasienter. Den tverrfaglige behandlingen er målrettet og individuelt tilpasset. Vi tilbyr en intensiv innsats i et lengre behandlingsløp for pasientene. Behandlingen er vanligvis av seks ukers varighet, med mulighet for sekvensielle innleggelser i tett samarbeid med lokal behandlingstjeneste. Enheten er bemannet med psykologspesialist, psykiatere, klinisk ernæringsfysiolog, miljøterapeuter og sykepleiere.

Har du lyst til å samarbeide med engasjerte fagfolk? Være med å skape gode behandlingsløp til pasienter med spiseforstyrrelse?
Da har du muligheten! 

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.
 

Arbeidsoppgaver
 • Sentrale oppgaver vil være utredning/diagnostisering og behandling av pasienter med spiseforstyrrelse i et tverrfaglig team
 • Poliklinisk arbeid tilknyttet vurdering av søknader og samarbeid omkring døgninnleggelser

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som psykologspesialist med fordypning i voksenpsykologi, søkere som snart er ferdige spesialister kan komme i betraktning
 • Ønskelig med erfaring fra spiseforstyrrelsesfeltet
 • Ønskelig med erfaring fra vedtaksarbeid
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Like varierte utfordringer og samarbeid med ulike faggrupper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • Gode kurs- og utdanningsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Mulighet for veiledning
 • Ukentlig internundervisning
 • Seksjonsovergripende fagmøte for behandlere

Kontaktinformasjon: Barbro Korsvoll Ashtari, enhetsleder, tlf. 23 01 62 30 / 415 93 826 og Kristin Lund Ottesen, psykologspesialist, tlf. 23 01 62 30.
 
 
Søknadsfrist
27. mai 2020