Du er her

Psykolog­spesialist

Drammen DPS, Seksjon psykisk helse, rus og avhengighet
Vestre Viken

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.  

Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Seksjon psykisk helse, rus og avhengighet (Seksjon PRA) er en av poliklinikkene i sentrum. Seksjonen har tre behandlingsteam: TSB-teamet, Fleksibelt psykoseteam og FACT Nye Drammen.

Referansenr. 3990888932

Den ledige stillingen er knyttet til TSB-teamet, som er underlagt fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Teamet har ansvar for utredning og behandling av pasienter med ruslidelser og samtidig psykisk lidelse, samt veiledning til deres pårørende. For tiden er vi i en spennende prosess med implementering av pakkeforløp og videreutvikling av vårt gruppeterapitilbud.

 

Vi søker en engasjert medarbeider som kan bidra positivt i vårt faglige utviklingsarbeid. Kompetanse på gruppeterapi og/eller mentaliserings-basert terapi er ønskelig, men ikke et krav.

 

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder / psykologspesialist Bente Dahl, tlf. 416 71 954.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på våre nettsider www.vestreviken.no

 

Lenke til annonsen

Lenke til søk stillingen

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Januar-utgave som utkommer 02. januar 2019

 

Arbeidssted
Vestre Viken
Søknadsfrist
27. januar 2019