Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - Psykiatrisk avdeling Blakstad

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner og 3 spesialiserte poliklinikker. 

Psykologene og overlegene  ved sykehusavdelingen er organisert i egne behandlerseksjoner og er ledet av avdelingsoverlege. Til daglig har de sitt arbeidssted ved døgnseksjonene.

Ved behandlerseksjon akutt og behandlerseksjon psykose blir det  ledig 2 faste stillinger for psykologspesialister i 100 % stilling.

Behandlerseksjonen akutt har 11 overlegestillinger og 4 psykologspesialiststillinger.   Stillingene er knyttet til mottakseksjon og 4 akuttseksjoner med til sammen 54 døgnplasser.

Behandlerseksjonen psykose har 7 overlegestillinger og  6 psykologspesialiststillinger.  Stillingene er knyttet til 1 utredningsseksjon, 2 psykoseseksjoner og 1 sikkerhetsseksjon med til sammen 42 døgnplasser.

Klinikk for psykisk helse og rus  er i ferd med å bygge opp FACT-team ved alle DPS, som skal drive fleksibel og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser og få til tett kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse. Psykiatrisk avdeling er i ferd med å bygge opp et egen FACT – team knyttet til Sikkerhetsseksjonen, som skal bistå klinikkens øvrige FACT – team i forhold til voldsrisikovurderinger og oppfølging av alvorlig psykisk syke med økt voldrisiko.  

Sykehusavdelingen  samarbeider  tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Vi har et stort kollegium på tvers av seksjonene, mye fokus på fag og muligheter for å drive forskningsprosjekter i samarbeid med FoU.

Ved psykiatrisk avdeling Blakstad har vi en visjon om å bringe psykisk helsevern et skritt videre.  Våre medarbeidere er avdelingens viktigste ressurs.  Alt arbeid gjør vi på verdien om å spille hverandre bedre, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive forvaltere av fellesskapets ressurser.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdeling gjennom veiledning og undervisning
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder


Kvalifikasjoner

 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Strukturert og systematisk
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden inn mot nytt sykehus i Drammen
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning
 • Mulighet for leie av båtplass
 • Ulike velferdstilbud


Kontaktinformasjon: Ane Nguyen, avdelingsoverlege akutt, tlf. 910 07 807 og Elisabeth Mork,avdelingsoverlege psykose, tlf. 477 16 002.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. februar 2020