Du er her

Psykolog­spesialist

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Klinikk for psykisk helsevern

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

En av våre psykologspesialister går av med pensjon, og vi søker derfor etter en ny psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi med vedtakskompetanse i 100 % stilling.

Klinikken består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks lukkede poster med 10 senger hver. 

Vi holder til i et flott nytt bygg, beliggende på Lovisenberg sykehusområde.       

Vi har øyeblikkelig-hjelp ansvar for Lovisenberg sektor, med litt over 900 akuttinnleggelser per år. I tillegg til øyeblikkelig-hjelp funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus (Psykiatrisk voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen) med 20 senger for pasienter som trenger noe lengre tids behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, affektive psykoser eller andre alvorlige psykiatriske lidelser, en del har rusproblematikk i tillegg.

Klinikken har godt kvalifiserte medarbeidere med høyt faglig nivå. Alle postene samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, samt akutteam og ambulante tjenester på DPS i de to opptaksområdene.

Vi har fokus på redusert bruk av tvang, samt tverrfaglig samarbeid.

Behandlerstaben består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

Arbeidsoppgaver:

  • Psykologspesialisten vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, LIS, sykepleiere, spesialsykepleiere, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut
  • Arbeidet vil blant annet bestå av vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser i nært samarbeid med lege; vedtaksansvar i henhold til Lov om psykisk helsevern; veiledning og undervisning, samt delta i intern fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid
  • Arbeidsoppgavene er varierte med spennede faglige muligheter 

Kvalifikasjoner:

  • Psykologspesialist. Psykologer med kort tid igjen til fullført spesialisering kan også søke på stillingen
  • Vi ønsker en psykologspesialist med erfaring i og interesse for diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av innlagte pasienter både i akuttfase og i rehabiliteringsfase, som liker variasjon, høyt arbeidstempo og har stor arbeidskapasitet
  • Interesse for pasientgruppen, gode tverrfaglige samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig i team i en sengepost, ansvarsbevissthet, fleksibilitet samt personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
  • God pensjonsordning i KLP
  • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
  • Gode velferdsordninger

Dersom du liker en variert og allsidig arbeidsdag med spennende faglige muligheter i et dynamisk miljø med teamarbeid, så kom til oss!

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte psykologspesialist Elisabeth Svae, tlf. 908 28 709 eller avdelingsoverlege Morten S. Selle, tlf. 922 42 240.

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 13.01.19.

Referansenummer: 2018-173.

Søk på stillingen

Søknadsfrist
13. januar 2019