Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

DPS Halden-Sarpsborg har avdelinger i Halden og en poliklinikk i Sarpsborg.

DPS`et har felles døgnseksjoner og ambulant team lokalisert i Haldenklinikken sammen med poliklinikken.

Poliklinikken i Sarpsborg søker grunnet interne rulleringer etter psykologspesialist i Sarpsborg. Vi er 22 medarbeidere som sammen drifter poliklinikkens tilbud. Poliklinikken gir individuelle terapiløp, gruppebehandling og behandling i team f. eks  ved ADHD og Bipolar team. I samarbeid med Sarpsborg kommune har spesialisthelsetjenesten (DPS og TSB) etablert FACT team hvor vi har nært samarbeid og faste teammøter.

Som psykologspesialist hos oss deltar du i ett eller flere team hvor du arbeider tett med andre profesjoner. Din kunnskap og formidlingsevne er viktig da du aktivt deltar i fagteam, veileder andre kollegaer i vanskelige saker og periodevis vil du være fast veileder for psykologer i utdanning.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver

 • Spesialistene deltar i team som foretar første utredningssamtale med pasienter som trenger spesialistvurdering før konklusjon om videre løp legges
 • Vi søker deg som vil bli en av våre nøkkelpersoner i et av våre team og kan bistå i arbeidet med utredning, diagnostisering og behandling av ulike lidelser som bla psykose, ADHD, bipolar lidelse i form av individuell kontakt eller i en form for gruppebehandling (opplæring vil bli gitt)
 • Som spesialist vil din kompetanse i perioder trenges i  forbindelse med vurdering av henvisninger, oppgaven i inntaksteam rullerer
 • Arbeidet med kartlegging, utredning og behandling utgjør en andel av dine oppgaver og vi ønsker å høre om dine styrker og  din erfaring i pasientarbeidet
 • Tverrfaglig samarbeid rundt felles pasienter foregår mye i teamene men også i noe grad utenfor de faste teamene, vi trenger at du er allsidig og fleksibel


Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykolog/psykologspesialist
 • Norsk autorisasjon


Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som vil bidra til å vedlikeholde og videreutvikle en stabil og bekreftende atmosfære i poliklinikken
 • Vi ønsker deg på laget som er metodisk og systematisk i din tilnærming
 • Deg som handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater, men klarer også å  forholde deg til organisasjonens regler, prosedyrer og forventninger
 • Du må evne å gjøre gode vurderinger og analyser, samt inneha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Poliklinikken i Sarpsborg har sine lokaler i 3. etg i Sarpsborgklinikken sammen med TSB /Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Vi trives i hverandres nærvær med godt arbeidsmiljø og jobber tett  sammen med mål om å vedlikeholde og utvikle bærekraftige behandlingstilbud
 • Kulturen i avdelingen bærer preg av at vi støtter, veileder og oppmuntrer hverandre ved utfordrende saker og deler gode erfaringer og opplevelser
 • God pensjonsordning gjennom KLP


Kontaktinformasjon: Birgit Charlotte Rød, seksjonsleder, tlf. 957 59 432.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. desember 2019