Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik poliklinikk

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik med FACT team. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer innen f eks både idrett og kultur. Godt tilrettelagt med barnehager, skoler mv. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

Poliklinikk Gjøvik er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset. Vi har et godt arbeidsmiljø med faglig  dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vi har til sammen 43 behandlerstillinger med 5 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 6 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale med videreutdanninger som psykiatriske sykepleiere, sosionomer og andre.

Enheten er i stadig utvikling med allmennpsykiatriske team inkl. gruppeteam, TSB-team, LAR-team, OCD-team med områdefunksjon for Innlandet. DBT-team starter opp fra 2020.

Vi har ledig stilling for psykologspesialist, for tiden tilknyttet allmennpsykiatrisk team.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid ved enheten
 • Pakkeforløp for psykisk helsevern ble innført 01.01.19, og spesialistene har en sentral rolle i implementeringen av disse, herunder sikre spesialistinvolvering i alle pasientforløp
 • Veiledning av psykologer i utdanning
 • Fagstøtte av det øvrige personalet, samt undervisning
 • Samhandling med - og veiledningsansvar overfor kommunene
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser
 • Bakvakt ca hver 6. uke inngår i spesialistfunksjonen


Kvalifikasjoner 

 • Norsk offentlig godkjenning som psykologspesialist
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Behandlererfaring fra spesialisthelsetjenesten er en forutsetning
 • Ønskelig med kunnskap om utredning og behandling av traumedrevne symptomer og personlighetsproblematikk.


Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet vil være avgjørende ved ansettelsen
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Godt humør
 • Motivert av endringer


Vi tilbyr 

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Vi er for tiden i en prosess med stort fokus på fagutvikling, og stillingen vil innebære mulighet til å påvirke det videre arbeidet
 • Lønn etter overenskomst
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomst og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Kai Pedersen Hurum, enhetsleder, tlf. 988 10 860 og Reidun Tollefsrud Bergersen, ass. enhetsleder, tlf. 996 19 114.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. november 2019