Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus - Seksjon for allmennpsykiatrisk Poliklinikk, Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Vår allmenpsykiatriske poliklinikk ligger i nye lokaler i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i fire enheter: en gruppeenhet og tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. Hver enhet har ca 10 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester. Vi har nå ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist ved enhet Bjerke.

Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å forske og undervise, alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.


Arbeidsoppgaver 

 • Arbeidet består av vurdering/utredning og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Rettighetsvurdering av henvisninger
 • Veiledning av psykologer i spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog
 • Fullført spesialisering
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet forventes
 • Evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø


Vi tilbyr 

 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer
 • Lønn i hht. OUS overenskomst
 • Ukentlig internundervisning
 • Mulighet for deltagelse i forskningsprosjekt


Kontaktinformasjon: Olaug Helene Norenes Orban, enhetsleder, tlf. 23 02 33 00 og Christine Therese Bull Bringager, seksjonsleder, tlf. 23 02 33 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. oktober 2019