Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF, DPS Follo døgn

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

DPS Follo har ansvaret for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo, som omfattes av 5 kommuner. Vi ønsker til enhver tid å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. DPS Follo består av døgnseksjon, allmenpoliklinisk seksjon, TIRE (tidlig intervensjon og rehabilitering), Akutt team, seksjon for gruppeterapi, seksjon for spiseforstyrrelser og merkantil seksjon.

Døgnseksjonen er samlokalisert med Akutt teamet og to døgnavdelinger for rus og psykiatri.

Vi søker psykologspesialist i 100 % fast stilling.

DPS Follo har en allmenpsykiatrisk døgnseksjon med 18 senger, hvorav 1 brukerstyrt og 2 krise-/korttidssenger disponert av akutt teamet. I seksjonen er det ca. 40 årsverk, derav to psykologspesialister, hvor en av disse nå er ledig. Det er to overleger, en psykolog samt en LIS ansatt i seksjonen. I miljøet har de fleste 3-årig høyskole med videreutdanning. Vi benytter bl.a. kognitiv miljøterapi som behandlingsmetode

Da en av våre psykologspesialister slutter hos oss, søker vi etter en ny psykologspesialist som har evne og interesse for tverrfaglig samarbeid og gjennom det bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i seksjonen.

DPS Follo har som mål at forskningsaktivitet og egenprodusert publisert forskning er en del av DPS Follos faste virksomhet

Alle søkere må søke elektronisk.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av voksne pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Samarbeide med og veiledning av annet helsepersonell
 • Nettverksarbeid
 • Veiledning av psykologer under spesialisering
 • Deltagelse i inntaksmøte på rullerende basis


Kvalifikasjoner 

 • Søker må være godkjent spesialist i klinisk voksenpsykiatri
 • Psykolog som er kommet langt i spesialisering kan også søke
 • Søker må ha kompetanse på utredning og diagnostisk verktøy / psykologiske tester
 • Vi vektlegger erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling


Personlige egenskaper 

 • Vi ønsker oss en kollega som har gode samarbeidsevner og som ser viktigheten av å jobbe i team
 • Vi vektlegger faglig engasjement, fleksibilitet og evnen til selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kolleger med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Høy faglig kompetanse og godt tverrfaglig samarbeid
 • Internundervisning
 • Ahus har et godt velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud


Kontaktinformasjon: Hilde Medby, seksjonsleder, tlf. 952 96 275 og Karen Berit Moen, fagutviklingsykepleier, tlf. 907 78 213.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. september 2019