Du er her

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus - BUP Vest

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no

Ved BUP Vest er det ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist

BUP Vest yter generelle polikliniske spesialisthelsetjenester for barn og unge i bydelene Ullern og Frogner. Tjenesten er organisert i to aldersinndelte enheter; barn og ungdom. Stillingshaver vil ved ansettelse ha sin daglige forankring i en av de to enhetene. BUP Vest har i flere år hatt som satsingsområde en utvikling av samarbeidsmodeller som legger til grunn en gjensidig kompetanseutveksling mellom ansatte ved spesialisthelsetjeneste og ansatte i førstelinjetjenesten.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, vurdering og behandling i henhold til retningslinjer ved ordinært henviste ungdommer i pakkeforløp
 • Systemisk, gruppe- og individrettet arbeid med barn på skolearenaen (SKOP)
 • Veiledning av ikke-spesialister og spesialistansvar i andre klinikere sine saker
 • Bidra til fagutvikling
 • Bidra til videreutvikling av avdelingens behandlingsprofil
 • Øvrige generelle arbeidsoppgaver som følger av å være psykologspesialist ved avdelingen


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Personlige egenskaper 

 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og strukturert i følelsesmessig krevende saker
 • Evne til å kunne arbeide under høyt arbeidspress
 • Omstillingsevne i en spesialisthelsetjeneste under stadig endring
 • Anerkjennelse og åpenhet for ulike behandlingstilnærminger og teoretiske orienteringer


Vi tilbyr 

 • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Undervisning

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Innholdet i CV-en må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.


Kontaktinformasjon 

 • Thomas Hugh Peel, konst. enhetsleder ungdom, tlf. 952 53 070
 • Hedda Ek Søgnen, enhetsleder barn, tlf. 984 54 483
 • Jonas Paulsen, konst. avd. sjef, tlf. 952 53 089

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. oktober 2019