Du er her

Psykolog­spesialist

BDPS Poliklinikk 2 Psykisk helse og rus, Vestre Viken

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.     I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Vi er en allmennpsykiatrisk poliklinikk i Bærum DPS som har 25 behandlerstillinger, hvorav 17 er spesialister. Vår seksjon har ledig fast stilling som psykologspesialist. Denne vil inngå i poliklinikkens generelle behandlerteam. Seksjonen samarbeider tett med øvrige seksjoner i vårt DPS og i Bærum kommune. Seksjonen har tre spesialteam, et team for innsatte i Ila Landsfengsel, et team for spiseforstyrrelser og et OCD-team. Sistnevnte gir tilbud til hele Vestre Viken sitt opptaksområde.
 

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av et bredt spekter av lidelser og psykiske problemer.

Bidra i veiledningsteam/behandlerteam.

Bidra i inntak og vurderingsarbeid. 

Samarbeid med andre instanser, og veiledningsoppgaver både internt og til kommunen.

Ut i fra seksjonens kompetanseprofil og behov, ønskes spesielt søkere med interesse for traumebehandling og personlighetsforstyrrelser.
 

Kvalifikasjoner

Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Psykologer med annen spesialitet kan også bli vurdert som aktuelle.
 

Personlige egenskaper

Vi ser etter en dyktig psykologspesialist med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du er fleksibel, kan arbeide godt selvstendig, har god arbeidskapasitet og godt humør!

Du bidrar inn i poliklinikkens fagutvikling og arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må beherske norsk tilfredsstillende både verbalt og skriftlig. 
 

Vi tilbyr

Faglig og personlig utvikling gjennom varierte arbeidsoppgaver, kollega-samarbeide og det er gode muligheter for faglig påfyll og fordypning.

Fleksitidsordning

Medlemsskap i pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring

Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner 
 

Kontakt
Camilla Rønning, avdelingssjef, tlf. 913 25 683
Anne Kristin Eikeland, seksjonsleder, tlf. 454 30 221

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
21. september 2019