Du er her

Psykolog­spesialist

Vestre Viken, Bærum BUP Sandvika

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Bærum BUP har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene ved Bærum BUP.

BUPA, med ca. 320 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen dekker et opptaksområde med totalt 100.000 barn og unge. Faglig prosjektutvikling og klinisk forskning stimuleres, og det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Carl-Aksel Sveen, tlf. 67 52 36 00.
 

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på våre nettsider www.vestreviken.no

Referansenr. 4119329655

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 2. september 2019
 

Søknadsfrist
15. september 2019