Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken, BUPA Seksjon for utredning DS

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Stilling som psykologspesialist ved døgnenheten ved BUPA Seksjon for utredning , Vestre Viken.

Seksjon for utredning består av en døgnenhet og et ambulant psykoseteam. Døgnenheten har fire sengeplasser. Vi har elektive innleggelser etter henvisning fra de andre seksjonene i BUPA.

Seksjonen har et spesielt ansvar for utredning og stabilisering av ungdom med mistanke om eller etablert alvorlig psykisk lidelse/ psykosetilstander. Det er et fleksibelt samarbeid mellom sengeenheten og ambulant psykoseteam.

I utredningssakene samarbeider vi tett med Seksjon for nevropsykiatri.

Stillingen er tilknyttet  sengeposten, men  det må også forventes oppgaver rettet mot ambulant team. Seksjonen er godkjent for TPH.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og stabilisering
 • Tverrfaglig team-arbeid
 • Samarbeid med andre seksjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten
 • Undervisning og eventuell veiledning
 • Utviklings- og kompetansearbeid
 • Vedtaksarbeid

 
Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist (psykolog som ikke er ferdig spesialist er også velkommen til å søke)
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser og komplekse sammensatte tilstander
 • Erfaring fra arbeid med ungdom i BUP
 • Vedtakskompetanse er ønskelig

 
Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner
 • Norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Fleksibilitet

 
Vi tilbyr 

 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fagmiljø med høy kompetanse
 • Det er et stort psykologfaglig miljø i avdelingen
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseheving
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Lønn etter gjeldende tariff

Politiattest må foreligge før tiltredelse.


Kontaktinformasjon: Tone Kjensmo, enhetsleder og Inge Abel Gundersen, seksjonsleder, tlf. 32 86 16 40.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. september 2019