Du er her

Psykolog­spesialist

BUP Vest, Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Ved BUP Vest er det fra 15.09.2019 ledig 100 % fast stilling psykologspesialist

BUP Vest yter generelle polikliniske spesialisthelsetjenester for barn og unge i bydelene Ullern og Frogner. Tjenesten er organisert i to aldersinndelte enheter; barn og ungdom. Stillingshaver vil ved ansettelse ha sin daglige forankring i barneenheten (6-12 år). BUP Vest har i flere år hatt som satsingsområde en utvikling av samarbeidsmodeller som legger til grunn en gjensidig kompetanseutveksling mellom ansatte ved spesialisthelsetjeneste og ansatte i førstelinjetjenesten. En av disse modellene innebærer at klinikere ved BUP Vest arbeider på skolearenaen som en del av de ordinære kliniske oppgavene. Det er ønskelig at stillingshaver inngår i dette arbeidet.  
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, vurdering og behandling av barn og familier i henhold til retningslinjer ved ordinært henviste ungdommer i pakkeforløp
 • Systemisk, gruppe- og individrettet arbeid med barn på skolearenaen (SKOP)
 • Veiledning av ikke-spesialister og spesialistansvar i andre klinikere sine saker 
 • Bidra til fagutvikling innad i barneenheten 
 • Bidra til videreutvikling av avdelingens behandlingsprofil 
 • Internundervisning
 • Øvrige generelle arbeidsoppgaver som følger av å være psykologspesialist ved avdelingen 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi eller familiepsykologi og systemisk arbeid 
 • Ønskelig med erfaring fra førstelinjetjenesten og gjerne familiearbeid 
 • Ønskelig med erfaring fra fagformidling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og strukturert i følelsesmessig krevende saker 
 • Evne til å kunne arbeide under høyt arbeidspress 
 • Omstillingsevne i en spesialisthelsetjeneste under stadig endring  
 • Anerkjennelse og åpenhet for ulike behandlingstilnærminger og teoretiske orienteringer

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø 
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Undervisning

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. 

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  

Kontakt
Jonas Paulsen, enhetsleder, tlf. 952 53 089

Lenke til annonsen 
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
2. august 2019