Du er her

Psykolog­spesialist

Sykehuset Telemark - Ungdomspsykiatrisk senter, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Vi ønsker oss en ny kollega i behandlerteamet vårt, kanskje det er deg?

Du er helst psykologspesialist, men hvis du er psykolog i spesialisering er du også hjertelig velkommen til å søke.

Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) er en døgninstitusjon for barn og unge med et bredt spekter av psykiske vansker, bl.a. angst, depresjon, spisevansker, traumer og spørsmål om psykoseutvikling. Seksjonen har 8 sengeplasser og tar imot både elektive og akutte innleggelser av ungdommer i alderen 12 – 18 år fra hele Telemark. UPS tilhører Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) og har et tett samarbeid med Barne og ungdomsklinikken (BUK).

Vi brenner for å gi ungdommene et godt behandlingstilbud hvor både miljøterapi og samtaler med behandlere brukes aktivt for å styrke ungdommenes evne til å både mestre og ta ansvar for eget liv.

Foruten et team med stabile og erfarne miljøterapeuter, så har vi faste behandlere som jobber på dagtid; Cecilie er overlege i barne- og ungdomspsykiatri og Tonje er psykolog i spesialisering. For tiden er vi også så heldige å ha Marian som er lege i speialisering og Therese som er ELTE psykolog.

Foreldre og nettverket rundt familien er en viktig del av ungdommens utvikling, derfor har vi fokus på systemisk tilnærming i møte med ungdommene. Vi legger også stor vekt på godt samarbeid med BUP-poliklinikkene rundt om i fylket vårt, samt god dialog med samarbeidspartnere i barnevern, skole og kommune.

Det vil kunne åpnes muligheter for å utvikle et mer akuttambulant tilbud til barn og unge. Dette vil kunne medføre muligheter for en mer fleksibel arbeidstid. 


Arbeidsoppgaver 

Aktiv deltakelse i det tverrfaglige behandlingsteamet.

I hverdagen har vi fokus på å snakke med og bygge relasjon med ungdommen, kombinert med familiearbeid. Det er viktig å være ganske åpen og fleksibel for å gi et best mulig tilbud til ungdommene vi møter.

Vi har ulike pasientforløp som vil innebære vekselvis utredning, behandling og observasjon av barn og ungdom med psykiske lidelser og alvorlig symptomatologi.

Vi vil gjerne at du skal bidra inn i utviklingen av seksjonen vår, evt interesse av forskning.

Vi har godt humør og er flinke til å involvere oss i hverandres pasientsaker. I tillegg er vi faglig nysgjerrige, og har fokus på behandlingsmøter, faglig struktur og kreativitet.

Vi har jevnlige fagdager for hele avdelingen, samt en del sosiale arrangementer som bidrar til et godt samhold og et fint arbeidsmiljø.


Kvalifikasjoner 

Psykologspesialist eller psykolog i barne- og ungdomspsykologi.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det er flott om du har erfaring fra familieterapi eller ønsker en slik videreutdanning.

Har du erfaring fra arbeid med ungdommer som er innlagt i en døgnseksjon og erkjenner viktigheten av samarbeid med miljøterapeutene er dette et pluss.

For arbeid med barn og unge må det før tiltredelse fremlegges politiattest. 


Personlige egenskaper 

Ved ansettelse vil det i tillegg til formell kompetanse bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsferdigheter.   

Du må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig.


Vi tilbyr 

Stimulerende tverrfaglig samarbeid og meget gode muligheter for kompetanseutvikling.

Sykehuset kan være behjelpelig med eventuelle flytteutgifter, bolig og barnehageplass etter søknad.

Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår.

Dagtidsarbeid, med mulighet for fleksible løsninger.

Gode pensjons- låne og forsikringsvilkår, se KLP.


Kontaktinformasjon: Cecilie Kragelund Aas, overlege, tlf. 952 43 729, e-post ceciaa@sthf.no og Torgeir Skyvulstad, seksjonsleder, tlf. 35 00 57 96 / 988 41 198, e-post torsky@sthf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. juli 2019