Du er her

Psykolog­spesialist

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Vi ønsker nå å tiltrekke oss en dyktig, samarbeidsorientert og engasjert psykologspesialist som deler våre verdier og vil bli med på laget.

I Seksjon ambulant virksomhet har vi ledig 100 prosent fast stilling for psykologspesialist fra 01.08.2019

Lovisenberg (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Stillingen er for tiden lagt til APAS (avhengighet, psykose, ambulant og sikkerhet). APAS teamet gir spesialisthelsetjeneste til pasienter med forhøyet voldsrisiko og farekriterier, alvorlig psykisk lidelse og skadelig bruk av rusmidler.

Teamet har nært samarbeid med bydelene, sykehusets øvrige avdelinger og innenfor Lovisenberg DPS. Du vil sammen med kolleger få selvstendig ansvar til å gjennomføre pasientbehandling i tråd med god faglig praksis. Vi ønsker at du har erfaring fra å arbeide med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og skadelig bruk av rusmidler.  Er du faglig engasjert med gode samarbeidsevner ser vi deg gjerne som søker.

Psykologspesialisten vil inneha en sentral rolle i pasientbehandlingen som blant annet består i:

 • Behandlingen er individuelt tilpasset
 • Vurderinger og utredninger  
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
 • Behandlingsoppfølging av pasienter «dømt til særreaksjon»
 • Vedtaksansvar for pasienter på TPH
 • Være spesialistkontakt for ikke- spesialister for kvalitetssikring av behandlingen
 • Rådgi 1.linjen i bydelene og bidra til psykologfaglig oppdatering og fagutvikling i seksjonen. Veiledningsansvar for psykologer i spesialisering
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk        
 • Samarbeid med fastlege og primærhelsetjenesten i bydel om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid 

Vi søker en medarbeider som kan arbeide selvstendig, men også i team. Arbeidsformen er i stor grad ambulant. Interesse for og erfaring fra arbeid med pasienter med dobbeltdiagnoser vektlegges. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.  

Kvalifikasjoner: 

 • Autorisasjon som psykolog
 • Godkjent spesialist i voksenpsykologi
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

 Vi tilbyr:

 • Et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling
 • Lønn etter overnskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Ønsker du flere opplysinger kan du kontakte Per Reidar Andersen 407 26 768 eller Harald Aasen 920 81 053.

Skriftlig søknad sendes elektronisk.

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
3. juli 2019