Du er her

Psykolog­spesialist

Nordlandssykehuset - stab døgn - Salten DPS

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.  Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (Enhet B og Enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam. Senteret er i utvikling, da DPS ’et skal være veien inn og ut av psykisk helsevern.

Vi har ledig stilling som psykologspesialist med arbeidssted i behandlerstab for døgnenhetene, tilknyttet allmennpsykiatrisk Enhet D. Enhet D er en åpen enhet med pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Enheten har pr tiden 1 brukerstyrt seng og 11 elektive plasser, totalt 12 sengeplasser. I tillegg til miljøpersonalet er det knyttet en tverrfaglig stab til enheten.

Har du lyst til å bli en del av et spennende og utviklende fagmiljø, og samtidig ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Bodø er Nordlands hovedstad omringet av muligheter for natur- og kulturopplevelser. Bodø ble bl.a. i 2017 kåret til Norges kulturhovedstad, og i 2018 til Årets Sentrum. Her kan du se noe av det Bodø kan by på.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av utredning og behandling av inneliggende pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Veiledning av medarbeidere, psykologer i utdanningsforløp og primærhelsetjenesten
 • Deltakelse i vurdering av henvisninger
 • Samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten


Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk godkjenning som spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Psykologer i spesialisering kan også søke
 • Det er nødvendig at du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra døgnbehandling
 • Du må ha erfaring med utredning


Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Utdanningstittel: psykolog/psykologspesialist


Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • En faglig spennende og utfordrende stilling, med mange utviklingsmuligheter bl.a. interne forbedringsprosjekter
 • Et DPS med godt samarbeid mellom de ulike enhetene og faggruppene
 • Nordlandssykehuset har gode spesialiserings- og etterutdanningstilbud. Det er også mulighet for å drive forskning
 • Dato for tiltredelse kan avtales nærmere


Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Kontaktinformasjon: Kjetil Aaseby, ass. avdelingsleder, tlf. 915 74 435 og Mette Moe, avdelingsleder, tlf. 926 30 459.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
9. juni 2019