Du er her

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker etter psykologspesialist (nesten ferdige spesialister kan også søke stillingen)

Vi har ledig 100 % 3-årig prosjektstilling ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk/Akuttambulant avklaringsteam (AAT)

Voksenpsykiatrisk avdeling har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i Vestre Aker, Ulleren og Frogner bydel i Oslo.

Avdelingen dekker både sykehusfunksjoner og Distriktpsykiatrisk senter (DPS) og består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.

Det pågår utstrakt faglig utviklingsarbeid i avdelingen og vi ønsker å knytte til oss en psykologspesialist som vil bidra til å styrke vårt Akuttamulante avklaringsteam (AAT). 

AAT har ansvar for øyeblikkelig hjelpfunksjonen ved avdelingen og skal være et tilbud til pasienter i krise/pasienter med behov for akutthjelp. Teamet er tverrfaglig bemannet. Teamet jobber arenafleksibelt, og vi følger opp klienter i en begrenset periode.

AAT er organisert under Allmennpsykiatrisk poliklinikk og psykologpesialisten vil inngå i behandlerstaben ved denne enheten. Allmennpsykiatrisk poliklinikk har tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad. Avdelingens gruppetilbud er også tilknyttet denne enheten, mens psykose og rusrelaterte lidelser er organisert i andre enheter. Vi samarbeider nært med bydelene vi betjener, samt med fastlegekontorene i vår sektor. 


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling med fokus på psykisk krise
 • Veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Rullering i avdelingens polikliniske ø-hjelpsvakter
 • Øvrige spesialistoppgaver    


Personlige egenskaper 

 • Erfaring fra poliklinisk arbeid psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring/videreutdanning i korttidsterapi f.e. CBT er en fordel
 • Kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Beherske engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort er en fordel


Vi tilbyr 

Vi har et aktivt, inspirerende og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.
Arbeidstid: 08.00-15.30 på hverdager. 
Lønn etter avtale.

Tiltredelse etter avtale.

Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon. Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.


Kontaktinformasjon: Harald Aulie, enhetsleder, tlf. 22 02 98 00 og Doris Drews, overlege, tlf. 22 02 98 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. mai 2019