Du er her

Psykolog­spesialist fast 100 %

Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, enhet for akutt, utredning og behandling

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling består av Enhet for Akutt, utredning og behandling på Sanderud, Kringsjåtunet på Lillehammer og Enhet for barn og familie på Gjøvik.

Stillingen er ledig fra 1.6.2019


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av barn og ungdom
 • Individuelle og familieorienterte behandlinger
 • Veiledning og samarbeid med samarbeidspartnere som foresatte og kommunale instanser
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kvalitetssikringsoppgaver som psykologspesialist knyttet til pasientarbeid hos andre behandlere i team/på enheten
 • Faglig veiledning av personalet


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, (eller annen godkjent spesialitet)
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsevern med barn, ungdom og familier
 • Evne og vilje til å arbeide i tverrfaglige team
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og personlig egnethet


Personlige egenskaper 

 • Engasjement, fleksibilitet, samarbeidsvilje og evne til å arbeide strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i faglig fellesskap med andre psykologer/profesjoner
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)

Kontaktinformasjon: Ola Homb, psykologspesialist, tlf. 917 17 047 og Karl Jensen, enhetsleder, tlf. 482 25 934, e-post Karl.Jensen@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. mai 2019