Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus, Bærum BUP

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Referansenr. 4041467981

Bærum BUP har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene ved Bærum BUP.

 

Poliklinikken betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1 .linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen.

 

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med
seksjonsleder/psykologspesialist Carl-Aksel Sveen på tlf. 67 52 36 00.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på våre nettsider www.vestreviken.no

Lenke til annonsen/søk stilling

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

Søknadsfrist
23. april 2019