Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Spesialpsykiatrisk poliklinikk

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». 

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 140 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Spesialpsykiatrisk seksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. 

Seksjon for Spesialpsykiatri består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk. Spesialpsykiatrisk poliklinikk har totalt 20 stillinger og er delt i to team; TIPS-team og Psykoseteam og har over tid vært involvert i flere spennende forskningsprosjekter. Vi har fire IPS-jobbspesialister tilknyttet enheten, for å få flere ut i ordinært arbeid. Vi har gjennom en årrekke hatt høyt fokus på pårørendearbeid i form av familieundervisning og psykoedukativt familiearbeid i grupper. 

Spesialpsykiatrisk poliklinikk kan kjennetegnes ved et svært godt arbeidsmiljø og gode tverrfaglige samarbeidsmodeller. Hver pasient får et team i vår enhet. Teamet består som regel av en medisinsk ansvarlig/overlege, psykolog/psykologspesialist og koordinator. Erfaringene med denne ordningen er at ansvar og oppgaver fordeles godt mellom deltakerne i teamet og sikrer gode vurderinger og drøftinger i hver enkelt pasientsak, samtidig som det gir god trygghet og støtte for de ansatte som jobber med vår pasientgruppe.

Da en av våre dyktige psykologspesialister slutter, har vi nå ledig stilling. Pr nå er denne stillingen knyttet til TIPS-teamet. Tiltredelsestidspunkt etter avtale. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  


Arbeidsoppgaver 

Vi ønsker oss en psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med stort faglig engasjement. Dine arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Ha psykologfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser
 • Gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på dom til behandling
 • Delta i utstrakt familie og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i tverrfaglig teamsamarbeid
 • Bidra til enhetens fagutvikling
 • Ha ansvar for veiledning til psykolog i enheten


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt med samtidig rusbruk
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med pasienter underlagt TPH-U/dom til behandling
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig godt


Personlige egenskaper 

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og yrkesgrupper
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Har respekt for den enkelte pasient
 • Er fleksibel og ansvarsbevisst
 • Har engasjement for fagutvikling  


Vi tilbyr 

 • Mange hyggelige og dyktige kollegaer
 • God struktur og trygge rammer for arbeidet, med fleksibelt samarbeid 
 • Høyt faglig nivå, mye fagutvikling og undervisning i enhet og avdeling
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid med IPS (Jobbstøtte) og høyt fokus på psykoedukativt familiearbeid (PEF) 
 • Faglig veiledning i team 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt


Kontaktinformasjon: Hilde Aasli Daler, seksjonsleder, tlf. +47 23 02 31 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
21. juli 2024