Du er her

Psykolog­spesialist

Stiftelsen Betanien Bergen - Betanien sykehus/Betanien DPS

Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveiende stiftelse, tilknyttet Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver Betanien barnehage, Betanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus. Alle virksomhetene er lokalisert til  Fyllingsdalen i Bergen. Alle ansatte må være lojale mot Stiftelsens verdigrunnlag.  

Stillingsstørrelse
100 % fast stilling

Om Betanien sykehus/Betanien DPS
Betanien er et privat sykehus med driftsavtaler med Helse Vest RHF. Betanien sykehus består av distriktpsykiatrisk senter, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 53 000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS har poliklinisk-, dag-, ambulant- og døgnbehandling. Betanien DPS er organisert i 4 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (14 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser), FACT team/psykosepoliklinikk og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.

Kort om Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Poliklinikken har 31 behandlerårsverk og er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, psykologspesialist og spesialsykepleier. Poliklinikken består allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutteam (AAT). I tillegg har enheten et nyetablert strukturert dagbehandlingstilbud kalt SOFA. Enheten behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tidsbehandling. Poliklinikken har både individual- og gruppebehandling. Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Vi ser etter en fagperson med komplementerende ferdigheter i forhold til dagens teamsammensetning
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk


Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Delta i tverrfaglig behandlerteam
 • Veiledning/opplæring til psykologer i spesialisering
 • Delta i akuttvakt- funksjon på dagtid
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
 • Vedtaksansvarlig for pasienter på tvunget psykisk helsevern
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr
Stiftelsen Betanien Bergen tilbyr en utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med engasjerte
og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale
med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som fri bruk av treningsrom og leie av hytte i Alvøen. Vi legger til rette
for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale.


Dokumentasjon
Attester, vitnemål og lignende tas med til et eventuelt intervju.


Slik søker du
Søknad sendes via vår portal https://minportal.betanien.no Klikk på “Søk på stilling” og følg videre instruksjon. Dersom du behøver hjelp, kan du ta kontakt med
personalavdelingen på telefon 55 50 70 09 / 55 50 70 06.


Utlyst dato 15.03.2019         Vårref 649


Kontaktpersoner:
Knut Olaf Skårdalsmo, poliklinikkleder, tlf. 55 50 73 62, e-post knut.olaf.skardalsmo@betaniensykehus.no
Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør, tlf. 55 50 73 44, e-post eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no

 

Søknadsfrist
8. april 2019