Du er her

Psykolog­spesialist

Sykehuset Østfold - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

 

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling og 100 % vikariat ledig fra 1. juni.

Vi søker psykologspesialister som brenner for faget, er ryddig og som ser nytten av flerfaglighet og er romslig i møte med kollegaer.

BUPP Fredrikstad gir helsehjelp til barn- og unge i kommunene Hvaler og Fredrikstad. Poliklinikken består av 23 fagstillinger; psykologer/psykologspesialister, overleger, LIS-stillinger, sosionomer/sosialfaglige profesjoner og pedagoger. I tillegg kommer 3 merkantile stillinger, samt seksjonsleder.

Små barn og tidlig intervensjon, samt traumebehandling er et satsningsområde i hele avdeling BUPP/HABU i Østfold. Vi er nå i en toårs periode hvor det satses stort på TF-CBT opplæring i alle poliklinikkene. BUPP Fredrikstad har også områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelse OCD.

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av barn og unge, individuelt og i tverrfaglig team
 • Veiledningsoppgaver
 • Deltagelse i faglig utvikling av poliklinikken

 
Kvalifikasjoner 

 • Søker bør være spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
 • Andre relevante spesialiseringer i klinisk psykologi med erfaring fra arbeid med barn og unge vil også bli vurdert
 • Psykolog med arbeidserfaring kan bli vurdert
 • Interesse og erfaring fra arbeid med sped/små barn kan være en fordel
 • Søker må beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon
 • Personlig egnethet vurderes

 
Personlige egenskaper 

 • Evne til samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Evne til å jobbe systematisk - både selvstendig og i team

 
Vi tilbyr 

 • En spennende og utfordrende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø og en personalgruppe som står på for sin arbeidsplass
 • God pensjonsordning gjennom KLP


Kontaktinformasjon: Anita Løkke Nomerstad, seksjonsleder, tlf. 412 85 350 og Ragnhild Tranøy, avdelingssjef, tlf. 995 66 450.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. april 2019