Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - FACT - ung team Sarpsborg

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

FACT-ung team etableres i Sarpsborg.  I den forbindelse opprettes det nye stillinger.

Teamet er et samarbeidprosjekt mellom Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, BUPP Sarpsborg og Sarpsborg kommune, Team psykisk helse, barn og unge.

FACT-ung teamet består av ansatte fra både spesialisthelsetjeneste (BUP) og kommunehelsetjeneste.
FACT-ung er en tverrfaglig, oppsøkende tjeneste som arbeider på de arenaene barn og unge oppholder seg. Målgruppen er barn og unge med, eller mistanke om alvorlige psykiske lidelser og deres familier.  De må ha behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester og og rett til helsehjelp både i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Teamet arbeider på de arenaene der ungdommene deltar, eksempelvis hjem, skole, arbeid og aktivitet. Teamet samarbeider med familier, nettverk og andre instanser.
Ansatte i teamet skal understøtte den enkeltes mestrings- og bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser. Teamet skal bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon for å opprettholde skolegang, aktivitet og arbeid. Teamet skal jobbe recoveryorientert med fokus på ungdommens ressurser, familie, sosiale relasjoner, skole, arbeid og aktivitet.
 
FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres kompetanse, erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet skal være tverrfaglig, bestående av psykologspesialist/psykolog, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet personell, erfaringskonsulent og evt. jobbspesialist.
 
FACT- ung skal gi fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. Arbeidet er i hovedsak ambulant, for å kunne møte ungdommene på de arenaene de deltar.

For arbeid i FACT-ung har BUPP Sarpsborg opprettet følgende stilling: Psykologspesialist 100 %
 

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av barn og ungdom med ulike psykiske vansker i henhold til nasjonale pasientforløp for barn og unge
 • Stor grad av ambulant jobbing
 • Tverrfaglige drøftinger
 • Tett samarbeid med kommunale instanser i Sarpsborg kommune


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk psykologi med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi
 • Erfaren psykolog - eventuelt med andre relevante spesialiseringer innen klinisk psykologi vil også bli vurdert
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusavhengighet
 • Førerkort kl. B
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
 • Trygg i egen yrkesrolle
 • Gode samarbeidsegenskaper både kollegialt og opp mot samarbeidspartnere, pasienter og pårørende
 • Løsningsorientert og fleksibel 
 • Evne til å jobbe systematisk- både selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet


Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
 • Et godt samarbeidsmiljø med et stort engasjement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et aktivt og høyt kvalifisert fagmiljø i tverrfaglig team med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med faglig utfordringer
 • Givende og interessant arbeid med målgruppa
 • Unik sjanse til å bidra i videreutviklingen av en kunnskapsbasert modell med gode nasjonale resultater
 • Opplæring og veiledning i FACT-modellen
   

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon:
Thorbjørn Pedersen Haglo, seksjonsleder, tlf. 69 86 98 00, e-post xhohag@so-hf.no
Ragnhild Lund Jensen, klinisk vernepleier/stedfortreder, tlf. 907 33 037, e-post rajens@so-hf.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. november 2023