Du er her

Psykolog­spesialist

1 års vikariat
Oslo universitetssykehus HF, psykosepoliklinikken

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.  Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Da en av psykologspesialistene i Tipsteamet skal få barn og søker permisjon blir det ledig 1 års vikariat hos oss. 

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske sentre ved Klinikk Psykisk helse og avhengighet i Oslo Universitetssykehus. Vi tilbyr tjenester innen psykisk helsevern for innbyggerne i våre tre samarbeidende bydeler: Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Avdelingen har mer enn 140 ansatte fordelt på tre seksjoner. Vi er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og Ruspoliklinikk for samme opptaksområde.

Psykosepoliklinikken har 16 stillinger, fordelt på to team, Psykoseteam og Tipsteam (tidligere ubehandlet psykose/mistanke om psykoselidelse).

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.  

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvarlig for utrednings- og behandlingstilbudet til egne pasienter
 • Tett og fleksibelt samarbeid i tverrfaglig team
 • Utstrakt samarbeid med familie, skole/arbeidsplass, førstelinjetjenester og øvrige nettverk
 • Bidra til fagutvikling i enheten
 • Veiledning til egen yrkesgruppe 
 • Ansvar for oppfølging av pasienter på TPH (tvunget psykisk helsevern) uten døgnopphold 
Kvalifikasjoner
 • Psykolog med godkjent spesialitet.
 • Psykolog med relevant erfaring og som er i avslutning av spesialiseringen er velkommen til å søke
 • Erfaring med utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne, gjerne knyttet til psykotisk lidelse
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen familiesamarbeid og/eller rusbehandling
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Respekt for den enkelte pasient
 • Interesse for samarbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og deres familie /nettverk
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Må trives med å jobbe tett i tverfaglig team
 • Personlig egenskaper vektlegges 
Vi tilbyr
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Faglig stimulerende miljø og med gode tilbud om undervisning internt og eksternt
 • Gruppeveiledning i team
 • Høyt faglig nivå, gode muligheter for fagutvikling
 • Enheten er organisert med tydelig oppgave- og ansvarsfordeling.
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst 

Kontakt
Torill Gjerpe Hansen, enhetsleder, tlf. 23 02 30 00 / 911 74 227

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, psykosepoliklinikken
Søknadsfrist
24. mars 2019