Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - Seksjon voksenhabilitering

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

100 % stilling, vikariat ledig fra 1. september 2023 eller etter avtale 


Seksjon voksenhabilitering er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av komplisert eller sammensatt karakter. Mennesker med medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse (utviklingshemming) og/eller autismespekterforstyrrelse utgjør en stor andel av pasientgruppen. Arbeidsformen er poliklinisk og ambulant. Seksjonen er fylkesdekkende (gamle Østfold, samt Vestby). Seksjonen har 15,2 fagstillinger i tillegg til merkantile stillinger og seksjonsleder. Dette utgjør blant annet 5 psykologspesialister/psykologer og 1 overlege/psykiater. 

Vi er lokalisert i Sarpsborg sentrum (nær jernbane og buss) - Sarpsborgklinikken - sammen med 5 andre seksjoner. Dette utgjør et stort fagmiljø med kort vei til sykehuset på Kalnes.


Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområdene er spesialisthelsetjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og andre medfødte funksjonshemminger. Det vil også være oppgaver knyttet til psykologiske problemer ved progredierende muskelsykdommer, cerebral parese, oa. Seksjonen er tillagt spesialistoppgaver ihht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Arbeidsoppgaver knyttet til ovennevnte vil være:

 • Utredning og diagnostisering
 • Funksjonsvurderinger
 • Utvikling av tiltak og behandling
 • Samtalebehandling
 • Undervisning/opplæring - individuelt, i grupper og av kommunalt ansatte
 • Samarbeid med kommunale instanser og pårørende/nettverk
 • Samarbeid med andre seksjoner i Sykehuset Østfold
 • Tett samarbeid med øvrige faggrupper i seksjonen under hele henvisningsforløpet


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist med relevant klinisk spesialitet og interesse for habilitering. Psykolog med klinisk erfaring innen habilitering kan også søke
 • Norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne


Personlige egenskaper

 • Du må være engasjert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Du må ha evne til å arbeide strukturert
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også ha evne og vilje til å jobbe i tverrfaglig team
 • Du må kunne delta aktivt i seksjonens fagutviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Bruk av leasingbiler ved ambulant virksomhet
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Helene Aubell, seksjonsleder, tlf. 905 69 630, e-post Helene.Aubell@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. juni 2023