Du er her

Psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Allmennpoliklinikk, Seksjon 3, Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (Nidaros DPS) - Klinikk psykisk helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no  

Vil du være med å utvikle og styrke fagmiljøet i vår allmennpoliklinikk og bli vår nye kollega?

Vi har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist, tiltredelse etter nærmere avtale. 


Vi har 1 fast stilling for psykologspesialist i 100 % stilling ledig, tiltredelse etter avtale. Stillingen er tilknyttet allmennpoliklinikken ved seksjon 3. Nidaros DPS har to allmennpoliklinikker. Allmennpoliklinikkene tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i en av våre poliklinikker har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært. Ettersom vi møter mange ulike mennesker og problemstillinger så har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS. Våre poliklinikker har derfor blant annet opparbeidet seg god kompetanse på ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer. 

Som psykologspesialist hos oss kan forvente et stort fagmiljø med engasjerte og dyktige medarbeider. Det er stort fokus på fagutvikling og dersom det er et spesielt fagområde du ønsker å fordype deg i vil vi forsøke å legge til rette for det. Det er et også et fokus på et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø. Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Seksjon 3, Allmenpoliklinikk. 

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk. Vi ber deg gi opp minst 2 referanser.


Arbeidsoppgaver

 • Gjøre vurderinger, utredning og behandling av pasientgruppen i allmennpoliklinikk. Vi tilbyr mulighet for individuelt tilpassede avtaler knyttet til dette, eksempelvis kan det legges til rette for mer diagnosespesifikt ansvar
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Veiledningsansvar for psykologer under spesialisering
 • I perioder delta i vurdering av henviste pasienters rett til helsehjelp


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialitet innen klinisk voksenpsykologi eller andre relevante spesialiteter
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk og travel arbeidshverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Individuelt tilrettelagt fagutvikling, og dette er åpent for forhandling. Samtidig skjer fagutvikling gjennom teamdeltakelse, internundervisning og veiledning
 • Spesialister kan tilbys veiledning i perioder
 • Vi er åpen for drøftinger av hvordan en jobbprofil kan balanseres mellom kliniske oppgaver, veiledningsoppgaver, hospitering i spesialenheter og andre forhold
 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift


Kontaktinformasjon: Marielle Bjørkheim, seksjonsleder, tlf. 73 86 54 00 og Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. juni 2023