Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Helse- og arbeidspoliklinikk, psykiske lidelser

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Helse og Arbeidspoliklinikk – psykiske lidelser er p.t. lokalisert på Bjellandsåsen i Tønsberg. Tilbudet består i arbeidsrettet, poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon med betydelig funksjonsfall eller tap av livskvalitet for mennesker med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen innebærer kurs i mestring av psykiske og fysiske plager samt strukturert og en kortvarig rekke psykologsamtaler. Poliklinikken har i dag 5 årsverk psykologspesialister som arbeider tett sammen med Helse og Arbeidspoliklinikk – somatiske lidelser. 

Vi har ledig 1 x 100 fast stilling, og håper du vil søke hos oss! 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der psykologen er behandler
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer          


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Kompetanse i kognitiv terapi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid


Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 


Kontaktinformasjon

 • Kenneth Kvisle, seksjonsleder, tlf. 414 60 738
 • Therese Karlson, avd.psykolog, tlf. 33 34 51 97
 • Mette Camilla Moen, avdelingssjef, tlf. 413 06 568


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2023