Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - Sikkerhetsseksjon 1

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Sikkerhetsseksjon 1 er en av 20 sikkerhetsenheter i Norge. Vi holder til på sykehuset Kalnes i Sarpsborg kommune og ligger sentralt plassert ved E6. Sikkerhetsseksjon 1 har åtte sengeplasser og samarbeider nært med sikkerhetsseksjon 2, og øvrige seksjoner i avdelingen. Avdelingen består av ni funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling. Psykiatrisk avdeling har totalt 9 psykologspesialister, 21 overleger og 16 LIS, som har regelmessige treffpunkter. 

Sikkerhetsseksjonene har en spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri, for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. En stor andel av pasientene er under dom til tvungen psykisk helsevern, hvor samfunnsvernet skal ivaretas. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Seksjonen samarbeider tett med andre samarbeidspartnere for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess.  

Seksjonen ledes av seksjonsleder og er tverrfaglig sammensatt, hvor du vil jobbe i nært samarbeid med overlege og seksjonens øvrige personell. Seksjonen har et høyt kompetansenivå og satser mye på kompetanseutvikling av personale. Vi jobber i team med fokus på forebygging, hvor vi har et godt og trygt arbeidsmiljø. Inkludering, raushet, samarbeid og humor er viktig hos oss.


Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar/faglig ansvarlig for ca. halvparten av pasientene
 • Spesifikke psykologfaglige oppgaver i forhold til hele pasientgruppen
 • Tverrfaglig samarbeid med seksjonens øvrige personale
 • Kontakt med øvrige samarbeidspartnere, herunder politi og påtalemyndighet
 • Undervisning av personalgruppen


Kvalifikasjoner

 • Spesialist klinisk voksenpsykologi
 • Vedtakskompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Personlig interesse for pasientgruppen
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til ro og oversikt i potensielt krevende situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Delta i spennende behandlingstilbud sammen med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • HCR-20 kompetanse, om du ikke har det fra før 
 • 9 ekstra fridager
 • Tid til faglig fordypning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Tove Mette Heggøy, seksjonsleder, tlf. 918 57 128.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. desember 2022