Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark poliklinikk Elverum

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Har du et hjerte for barn og familier som strever med psykiske lidelser? Liker du å jobbe i et arbeidsmiljø der det er rom for faglig fordypning og spesialisering? Da kan dette være jobben for deg. Vi har to ledige 100 % faste stillinger som psykologspesialister ved BUP Elverum.

BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Løten, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 9500 barn i alderen 0-18 år. Det er 28 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum.

Aktuelle søkere blir fortløpende kontaktet.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. 

BUP Elverum inngår i et samarbeid med andre avdelinger om å tilby all nødvendig praksis og veiledning for psykologer som ikke er spesialister.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Veiledning og oppfølging av tiltak opp mot barnehager og skoler
 • Behandling og veiledning til familier/foresatte
 • Tett samarbeid med andre involverte instanser
 • Veiledning til kommunen knyttet til henviste barn

 
Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Godkjenning som spesialist i klinisk psykologi er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med barn er en fordel


Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for barn og unge
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner både med barn, foreldre og kollegaer
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for spesialisering og faglig videreutvikling 
 • Trivelige kollegaer

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Yuliya B Jemblie, enhetsleder, tlf. 948 34 210 og Nina Sanner, ass. enhetsleder, e-post nina.sanner@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. desember 2022