Du er her

Psykolog­spesialist

Sykehuset Østfold, DPS nordre Østfold, Døgnbaserte tjenester post 2 Moss, Enhet for kognitiv gruppeterapi

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Psykologspesialist med kompetanse og begeistring for kognitiv terapi søkes til 100 % fast stilling.

DPS nordre Østfold er en del av sykehuset Østfold, lokalisert i Moss. Post 2, «Enhet for kognitiv gruppeterapi», er organisert i døgnseksjonen og har 8 plasser. Vi tilbyr intensiv kognitiv terapi, hovedsakelig til pasienter med angstlidelser og depresjonstilstander, fra moderat til alvorlig grad. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og arbeider i team. Behandlingen foregår individuelt og i grupper, med hovedvekt på gruppebehandling. Varigheten på oppholdet er 5 uker. Program mandag til fredag, avdelingen har stengt på røde dager og i helger.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Spesifikke psykologfaglige oppgaver knyttet til posten
 • Gruppeledelse og ansvar for individuelle behandlingsløp
 • Inntaksarbeid
 • Pasient- og journalansvarlig
 • Kompetanseutvikling
 • Veiledning av psykologer i utdanning 

 
Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist med videreutdanning i kognitiv terapi
 • Norsk autorisasjon

 
Personlige egenskaper 

 • Like å jobbe i team
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og evne til  å tåle høyt arbeidspress i perioder 

 
Vi tilbyr 

 • Unikt behandlingstilbud med svært engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Vi er et fagmiljø som jobber metodisk etter prinsippene i kognitiv terapi og kan vise til gode resultater i behandlingen
 • God pensjonsordning gjennom KLP


Kontaktinformasjon: Solveig Præsthus, seksjonsleder, tlf. 416 66 917 og Marianne Alshus, koordinator, tlf. 69 86 97 11, e-post marianne.alshus@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Sykehuset Østfold, DPS nordre Østfold, Døgnbaserte tjenester post 2 Moss, Enhet for kognitiv gruppeterapi
Søknadsfrist
31. mars 2019