Du er her

Psykologspesialist

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - Divisjon psykisk helsevern - Bjørgvin DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk

Bjørgvin DPS er ein moderne og veldriven klinikk i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus. Klinikken gjev spesialisthelsetenester til bydelane Åsane og Arna i Bergen, Osterøy kommune og kommunane i Nordhordland; til saman 77 000 vaksne. Bjørgvin DPS har til saman 160 årsverk og eit budsjett på 143 mill. kr for 2019.  

Vi har ledig 100% fast stilling som Psykologspesialist til arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk.

 

Kjerneoppgåver er spesialisert utgreiing og differensiert behandling, opplæring av pasientar og pårørande, rettleiing til psykisk helsearbeid i kommunane  og forsking, kvalitetsutvikling, utdanning av helsepersonell. Vi legg til rette for kompetanseheving og etterutdanning for spesialistar, og vi har fokus på forsking. Samarbeid med sjukehus, kommunar og brukarorganisasjonar er høgt prioritert.

 

Interessert?
Ta Kontakt med Seksjonsleiar Rune Løvold eller Klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh på  telefon 55957000

 

Ref.nr.    4022118455

Les meir og søk stilling:  www.helse-bergen.no/jobb

Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019

Arbeidssted
Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - Divisjon psykisk helsevern - Bjørgvin DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk
Søknadsfrist
15. mars 2019