Du er her

Psykologspesialist

Modum Bad - Avdeling for traumelidelser

Modum Bad 

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

www.modum-bad.no

Ønsker du å jobbe med psykoterapi, traumefokusert behandling og fagutvikling kan dette være stillingen for deg.

Ved Avdeling for traumelidelser er det ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist.

Om avdelingen: 

Behandlingstenkningen i avdelingen drar veksler på ulike teoritradisjoner. Noen sentrale kilder er strukturell dissosiasjonsteori, interpersonlig nevrobiologi, eksponeringsterapi, kroppsorienterte psykoterapeutiske tilnærminger, interpersonlig teori og tilknytningsteori, samt affektteori og mindfulnessbaserte tilnærminger.

Vi kombinerer individuelle- og gruppebaserte metoder, og bruker psykoedukasjon som bidrar til en rød tråd gjennom behandlingsforløpet.

Målgruppen er pasienter som har vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i oppvekst, og hvor lokal poliklinisk behandling ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Diagnostisk tilhører de kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser, med høy grad av komorbiditet.

Avdelingen er organisert med fire team, som har spesialisert seg i en retning innen nevnte teorier. Hvert team består av en tverrfaglig gruppe på syv med lege/psykiater, psykologer-/spesialister og spesialutdannede miljøterapeuter, hvor det samarbeides tett rundt pasientens behandling. Samtidig er vi en samlet avdeling med fokus på fagutvikling og terapeututvikling. Vi søker å være oppdatert på forskning og anbefalte behandlingstilnærminger ved komplekse traumelidelser. Det er derfor jevnlig kontakt og samarbeid med internasjonale fagmiljøer på området. Kompetansebygging hos den enkelte medarbeider er høyt prioritert.

I tillegg har vi et tett samarbeide med Forskningsinstituttet ved Modum Bad. Denne nærhet mellom forskning og klinikk er enestående, og gir oss muligheter til kontinuerlig å ha prosjekter i gang.


Arbeidsoppgaver:

 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fagutvikling
 • Veiledning av psykologer i spesialisering

Det ligger til stillingen et ansvar både for den gruppeterapeutiske og individualterapeutiske delen av behandlingsopplegget.


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Interesse for, og noe erfaring med, traumefeltet
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med utredning og behandling av sammensatte traumelidelser.


Vi tilbyr:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere som liker å jobbe i team
 • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Faglig veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det er lagt til rette for jevnlig veiledning, både intern- og eksternveiledning.

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi ber om at du søker elektronisk.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.


Kontaktpersoner: Avdelingsleder Solveig Nævra Lie, tlf. 32 74 97 00 / 928 84 517 og nestleder Sigrunn Gamlestøl, tlf. 32 74 97 00.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. juni 2022