Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, poliklinikk Lillehammer

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Hei - ønsker du som er psykologspesialist å jobbe på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg- se her;  

-Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

-Du vil bli en del av en faggruppe med 11 psykologstillinger, hvorav 4 er psykologspesialister og 7 er psykologer under utdanning.

-Du vil bli en del av et tverrfaglig allmenn psykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter.

-Du vil bli en del av en poliklinikk som har to slike allmenn psykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

-Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.        

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med omlag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 28.05.22 og oppgi mulig tiltredelsestidspunkt.

Oppstart av intervju vil foregå i uke 22 2022. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.


Arbeidsoppgaver

 • Foreta kartlegging, utredning, vurdering og behandling av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet
 • Spesialistoppgaver innen psykisk helsevern
 • Samarbeid  og spesialistoppgaver i tverrfaglig team
 • Deltagelse i fellesfora og spesialistfora 
 • Samarbeid eksternt ut mot kommuner og institusjoner


Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med tidligere erfaring
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne for selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert og effektiv
 • Fleksibel
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Initiativrik
 • Raushet
 • God evne til å engasjere
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø, et sterkt fagmiljø med utviklingsmuligheter
 • Lønn etter overenskomst
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Anne Mari Skotte, overlege/enhetsleder, +47 911 08 164 og Mari Sletten, psykologfaglig rådgiver, tlf. +47 922 39 062.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. mai 2022