Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmenpsykiatrisk døgnpost, Larvik

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

 

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  

Allmennpsykiatrisk post Larvik har 12 sengeplasser og ca. 23 årsverk. Seksjonen mottar pasienter med mistanke om eller diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus- lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, evt kombinert med ruslidelse, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. 

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering. Behandlingen er i hovedsak fokusert på autonomifremmende behandling, og er basert på miljøterapi med fokus på kognitiv miljøterapi, ukentlige gruppebaserte aktiviteter, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Seksjonen samarbeider tett med avdelingens poliklinikker, Psykiatrisk avdeling i Tønsberg (PA) og psykiatritjenesten i kommunene.

Miljøpersonalgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. For øvrig har seksjonen psykiater, lege i spesialisering og psykolog. Enheten har et trivelig og levende arbeidsmiljø med høy faglighet, støtte og ivaretakelse fra kollegaer. Dette gir et godt klima for læring, vekst og utvikling som vernepleier/sykepleier og profesjonsutøver.

For tiden er det ledig 100 % fast stilling psykologspesialist ved DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk post, Larvik

Oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Psykologspesialist, psykologer med kort tid igjen i spesialiseringen kan også søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God digital kompetanse og god systemforståelse 
 • God forståelse for norsk helsevesen


Personlige egenskaper

 • Du har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling 
 • Du bidrar aktivt til faglig og organisatorisk utvikling 
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid 
 • Du er stabil og fleksibel 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen   


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.  


Kontaktinformasjon: Anne Cathrine Hovland, seksjonsleder, tlf. 984 06 445.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2022