Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen Akutteam

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Heisann! Psykologspesialist? Da er det akkurat deg vi er på jakt etter!

Akutteamet ved DPS Groruddalen søker psykologspesialist i fast 100 % stilling.
 

Akutteamet er en flott gjeng som består av overlege og LiS i rotasjon, psykologer/psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere. Hos oss vil du få en faglig utfordrende og givende jobb. Du vil jobbe med akutte oppgaver som vurdering av pasienter for å se hva de har behov for videre fremover, f.eks innleggelse på akuttpsykiatrisk døgnavdeling eller henvisning videre til allmennpoliklinikk. I tillegg kan vi gi kortvarig oppfølging til pasienter som kan ha utbytte av det. Du vil få en variert arbeidshverdag, og ved behov kan vi tilby ambulering. Dagene er forskjellige og du må være fleksibel. Du har støtte i en engasjert gjeng som trives godt i jobben sin. Du vil alltid ha noen å drøfte med, og din innsats vil ha stor betydning for pasientene du møter. 

I vårt opptaksområde treffer du mennesker fra Grorud, Alna, Stovner og Nittedal. Noen har sitt første møte med psykisk helsevern, mens andre har etablerte diagnoser innenfor f.eks. schizofrenispekteret eller ulike affektive lidelser. Akutteamet ønsker å gi et godt tilbud til våre pasienter som trenger akutt behandling, og du kan være med på laget.   

Hvis dette høres spennende ut er det akkurat deg vi ønsker som søker hos oss! Oppstart snarest eller etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av pasienter med psykiske lidelser. Det innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter.
 • Vurdere henvisninger.
 • Noe ambulant virksomhet.
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen.
 • Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1.linje, døgnavdelinger og pårørende.
 • Veiledning. 


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog og fullført spesialisering.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering oppfordres til å søke.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring fra DPS (erfaring fra akutt og ambulant arbeid vil bli vektlagt).
 • Ønskelig med erfaring med psykoselidelser.
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet DIPS. 


Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som kommuniserer godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Du er nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • Har god arbeidskapasitet. 
 • Den vi søker jobber både effektivt i team og selvstendig. 
 • Godt humør, positiv innstilling og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.  


Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å bidra til å utvikle tjenestetilbudet.
 • Positivt arbeidsmiljø.
 • Høy faglig kompetanse.
 • Faste psykologmøter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.  
 • Gode velferdstilbud til de ansatte.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Gratis parkering.
 • Nærme off. kommunikasjon. Vi holder for tiden til på Grorud, men skal flytte til Furuset i 2022. 


Kontaktinformasjon: Ann-Kristin Nygård, seksjonsleder, tlf. 477 52 546/22 16 82 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. februar 2022