Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Søndre Oslo DPS, Allmenpsykiatrisk poliklinikk,  Nordstrand

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Vi søker  ny psykologspesialist  

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med til sammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmennpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser (B4DT), eMestring, satsing på traumebehandling med etter metodene EMDR og CT-PTSD, MCT-grupper og ACT-grupper. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmenpsykiatrisk seksjon består av tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand), Gruppepoliklinikken og Ambulant akuttenhet.

Stillingen er tilknyttet Allmenpsykiatrisk poliklinikk Nordstrand. Allmenpoliklinikkene har følgende faglige sammensetning: psykiatere, LIS-leger, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. Virksomheten drives med utgangspunkt i tverrfaglig sammensatte team. Vi mottar i hovedsak pasienter til utredning og behandling fra 18 til 65 år og med et bredt spekter av problemstillinger. De fleste henvisninger kommer fra fastlege. Vi benytter DIPS journalsystem. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning av psykiske lidelser innenfor allmenpol rammer
 • Korttidsterapi 
 • Faglig ressurs inn i tverrfaglig team 


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Interesse for korttidsterapi, gjerne kognitivt rettet 
 • Ønskelig med utdanning i EMDR eller CT-PTSD 


Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner 


Vi tilbyr

 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn i følge overenskomst 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.


Kontaktinformasjon: Kari Vangen, enhetsleder (sykepl./jordmor), tlf. 957 41 019


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. januar 2022