Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen Seksjon Gruppeterapi

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Seksjon for gruppeterapi søker psykologspesialist i fast 100 % stilling 

Vi søker deg med interesse for personlighetsproblematikk og gruppebehandling. Vi er en flott tverrfaglig gjeng som består av overlege, psykolog/psykologspesialister, psykiatrisk sykepleiere, spesialergoterapeuter og sosionom. Arbeidet er først og fremst pasientrettet og består av utredning og behandling av pasienter individuelt og i gruppe. Differensialdiagnostisering vil være viktig da vårt mandat er utredning og behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse. Egnethet for gruppebehandling og beslutning om type gruppe vurderes i tverrfaglig team. Vårt arbeid og stillingen er klinisk, ikke akademisk, men vi inngår i et landsdekkende “dagnettverk” som har samlet gruppeseksjoner og enheter over hele Norge i mange tiår. Vi leverer data til et omfattende longitudinelt forskningsarbeid med mange forgreininger. 

DPS Groruddalen har lokaler på begge sider av dalen. Vi har lokaler i bydel Alna på østsiden av dalen, der det i tillegg til seksjon for gruppeterapi også er to allmennpoliklinikker, “Helse og arbeid”, en merkantil seksjon og etter hvert også Akuttteam. Seksjon for gruppeterapi tar inn pasienter fra hele Groruddalens opptaksområde og Nittedal. For det meste kommer våre pasienter internhenvist fra de øvrige poliklinikkene. Noen henvises direkte fra fastlege, bydel eller overføres fra andre helseforetak etter fritt sykehusvalg. 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse
 • Lede grupper og kurs fortrinnsvis i koterapi med annen behandler
 • Individuelle løp vil i hovedsak være ledd i kombinasjonsbehandling med gruppe
 • Det kan være rom for noe ren individualterapi ved behov og etter avtale
 • Som spesialist vil du veilede psykolog(er) i spesialisering etter npf-retningslinjer på kryss av seksjonene
 • Du vil også ha veilederansvar for ikke-spesialister ved seksjonen
 • Skrive spesialisterklæringer til Nav, samarbeide internt og med eksterne instanser, som fastlege, Nav og bydel
 • Pårørendearbeid, journalskriving og registering inngår som en naturlig del av jobben
 • Spesialister i DPS Groruddalen deltar i inntaksteam på omgang, ca. annethvert semester. I tillegg har vi ukentlig spesialistmøte i seksjonen


Kvalifikasjoner  

 • Godkjent psykologspesialist
 • Psykolog i spesialisering kan søke og vil bli vurdert
 • Interesse for-,  kunnskap om og erfaring med gruppebehandling
 • Videreutdanning innen gruppebehandling vil være en fordel
 • Kunnskap om traumelidelse vil være en fordel
 • Erfaring og interesse for  behandling av personlighetsforstyrrelse
 • Bred kunnskap om psykisk lidelse, da gode differensialdiagnostiske vurderinger er sentralt
 • Gode datakunnskaper
 • God formuleringsevne, god skriftlig- og muntlig norsk


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Du trives i et tverrfaglig team
 • Du er faglig nysgjerrig
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Du er fleksibel uten å gå utover egne grenser
 • Den vi søker jobber effektivt, både sammen med andre og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å være med å videreutvikle det faglige innholdet i seksjonens tilbud
 • Mulighet for faglig utvikling og selvutvikling
 • Vi har prosessveiledning med ekstern veileder en gang i måneden
 • To behandlingsmøter i uken, intern veiledning- og undervisning månedlig
 • Felles lunsj med vrien quiz hver fredag
 • Gratis ansattparkering
 • Sentral tilgang med buss og T-bane i nærheten
 • AHUS er en stor arbeidsgiver med mange tilbud for ansatte som barnehage, fritidstilbud, bedriftshelsetjeneste osv. 


Kontaktinformasjon: Beate Braanen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 412 35 622/ 23 14 19 00, e-post beate.braanen@ahus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. januar 2022