Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional sikkerhetsseksjon, Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Vi søker etter psykologspesialist   

Regional Sikkerhetsseksjon Helse-Sør Øst (RSA) erOslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional sikkerhetsseksjon, Fengselspsykiatrisk poliklinikk en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse-Sør Øst. Seksjonen består av tre kliniske døgnenheter, Fengselspsykiatrisk poliklinikk og Nasjonal koordineringsenhet for dom og tvungent helsevern.

RSA etablerer nå en ny 100 % stilling som psykologspesialist ved Fengselspykiatrisk poliklinikk med mulighet for oppstart fra og med 01.02.22.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk dekker spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for innsatte ved Oslo fengsel, Bredtveit fengsel og Ungdomsenheten Øst, Romerike fengsel. Poliklinikken har stillinger for enhetsleder, fem psykologer/psykologspesialister, en psykiater, en lege i spesialisering og en administrasjonskonsulent. Enheten er lokalisert i Oslo fengsel, men disponerer også lokaler i de øvrige enheter.

I 2021 ble det etablert et nasjonalt ressursteam ved Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt. Fengselspsykiatrisk poliklinikk bidrar med psykologspesialist inn i teamet. Dette er et tverretatlig samarbeid der målgruppen er kvinner innsatt ved Bredveit fengsel med betydelig nedsatt psykisk helse og en sammensatt og alvorlig problematikk. Arbeidsoppgavene vil være å tilby utredning og tilpasset behandling til pasientene samt veiledning til betjenter og miljøpersonale. Helseloven regulerer arbeidet til psykologspesialisten, mens arbeidet til fengslets ansatte er regulert av Straffegjennomføringsloven. 

Nærmere opplysninger ved enhetsleder/psykologspesialist Thale Kristine Bostad, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, tlf. 23 30 19 35.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


Arbeidsoppgaver  

 • Vurdering, utredning og behandling av pasienter
 • Veiledning og undervisning
 • Psykolog/psykologspesialist vil forøvrig ha ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes kompetanseområde 


Kvalifikasjoner  

 • Det kreves ren vandel
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • God skriftlig fremstilling
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid innen fengsel. Formal og/eller realkompetanse innen voldsrisikovurdering er ønskelig 


Personlige egenskaper

 • Vi søker en ansvarlig, rolig og fleksibel psykolog/psykologspesialist med evne til å håndtere krevende problemstillinger
 • Vi ønsker en medarbeider med evne til selvrefleksjon, som vil bidra aktivt til godt arbeidsmiljø og har gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 


Vi tilbyr

 • Fengselspsykiatrisk poliklinikk har et godt og faglig inspirerende miljø, gode samarbeidsrelasjoner til politi, påtalemyndighet, kriminalomsorgen, øvrige spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester
 • Vi har jevnlig gruppeveiledning fra ekstern veileder og faste interne fagmøter. Vi har også fagsamarbeid med de øvrige enheter i RSA, samt Kompetansesenteret for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri
 • Det legges til rette for kursvirksomhet og annet utviklingsarbeid i tillegg til forskning  

Kun søkere gjennom webcruiter vil bli tatt med i betraktning. 


Kontaktinformasjon: Thale Kristine Bostad, enhetsleder, tlf. 23 30 19 35.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. januar 2022