Du er her

Psykologspesialist  

Sykehuset i Vestfold HF - Psykiatrisk langtidspost

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Psykiatrisk langtidspost søker Psykologspesialist i 100 % stilling. 

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost og Spesial poliklinikken som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg. 

Avdelingen er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca 230.000 innbyggere. 

Siden 2014 har vi med suksess jobbet med en modell for langtidsoppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte behov fra våre to poster på Granli. Dette arbeidet ønsker vi å utvide og oppretter en ny langtidspost med 8 sengeplasser! Den nye posten skal sammen med vår spesialpoliklinikk jobbe tett med ambulant oppfølging av pasienter ut mot kommunene, med lav terskel for kontakt og kontinuitet i oppfølgingen. Vi ønsker oss derfor en psykologspesialist som ønsker å jobbe med pasienter over tid, både under døgninnleggelser og ambulant ut mot kommunene. Du bør ha gode samarbeidsevner, like å jobbe med alvorlig psykisk syke mennesker, jobbe godt i team og være fleksibel. Det er en fordel med kompetanse innen voldsrisikovurdering og selvmordsrisikovurdering, men opplæring vil bli gitt. Suksesskriterier i behandlingen er kontinuitet, relasjon over tid, lav terskel for kontakt og samme behandler i døgninstitusjon og poliklinikk.  
Vi kan tilby en spennende og faglig nytenkende arbeidsplass, med kompetente kollegaer og et godt arbeidsmiljø! . 

KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen helsevern og tilby tverrfaglig rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f.eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagers behandling og andre nye behandlingsformer. 

Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.  


Arbeidsoppgaver  

 • Tverrfaglig drøftinger i team
 • Samarbeid med kommunale instanser
 • Veiledning- og undervisningsoppgaver
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Aktiv i vår ambulerende tjeneste 
 • Gruppeleder i Individuell tilfriskning og mestring (IMR) 


Kvalifikasjoner  

 • Profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon som psykolog er et krav
 • Du må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • God kjennskap til kommunalt og helseforetakenes behandlingstilbud
 • Teoretisk kunnskap og erfaring med behandlingsmetoder ved alvorlig psykisk lidelse og rus 
 • Erfaring med utredningsarbeid, og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge


Personlige egenskaper  

Vi søker etter en utviklingsorientert og engasjert psykologspesialist som har lyst til å bringe psykologifaget tydeligere inn i langtidsbehandlingen og spesielt i vår spesialpoliklinikk. Du må være mobil, da stor del av oppgavene er i pasientens hjemkommune. Hos oss er det viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Videre at du er strukturert, effektiv og målrettet i måten å jobbe på. Vi søker en medarbeider med stor arbeidskapasitet, med evne til selvstendighet og egenledelse. Vi ønsker at du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis. Du har godt humør og bidrar til at arbeidsplassen blir et godt sted å være. 


Vi tilbyr

 • Faglig nytenkende arbeidssted
 • Godt arbeidsmiljø med høyde under taket
 • Varierte arbeidsoppgaver, både under døgninnleggelser og ambulant

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Kontaktinformasjon 


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. desember 2021